Opláštenia a trapézy Lindab

Moderne podnikanie si vyžaduje rýchle a efektívne stavby, ktoré spĺňajú funkčné, bezpečnostné, ekologické, ale aj estetické požiadavky európskych noriem. Realizátori stavieb našli riešenie – je nim sendvičový program Lindab. V priebehu niekoľkých týždňov tak vyrastie vysoko kvalitný objekt, v ktorom je možne okamžite začať výrobu alebo produkciu. Trapézový program je využívaný aj v iných oblastiach, napr. pri výstavbe zimných štadiónov a športových zariadení. Sendvičové panely s kovovým plášťom sa používajú v stavebníctve už niekoľko rokov. Základným cieľom vývoja sendvičových panelov bolo poskytnúť stavebníctvu také prefabrikovane systémy ľahkého oplaštenia budov, ktoré by spĺňali požiadavky ochrany pred poveternostnými podmienkami a požiadavky stavebných predpisov v oblasti bezpečnosti stavebných konštrukcii, tepelnej izolácie, protipožiarnej ochrany, zvýšenej odolnosti a rýchlosti montáže.

 

Výhody sendvičových panelov:

Vysoká kvalita panelov a namontovaného opláštenia, čím sa zvyšuje hodnota základného majetku. Panely sú vyrobené zo surovín prvej kvality na technicky dokonalej výrobnej linke.

 

Moderná konštrukcia – lepší vzhľad a široký výber farieb.

Jednoduchá aplikácia v procese projektovania stavby, vhodné pre kombináciu s inými materiálmi, široký výber štandardných dĺžok a hrúbok panelov, rôzne profilovanie obkladov.

 

Požiarna bezpečnosť – podľa celoštátnych stavebných predpisov a noriem, predpisov o protipožiarnej ochrane a požiadaviek poisťovacích spoločností.

Skrátený čas montáže v porovnaní s tradičnými materiálmi, navyše jednoduchá a rýchla výroba panelov na zákazku a zjednodušené plánovanie stavebných prác na základe kompletnej technickej dokumentácie.

 

Spoľahlivá tepelná izolácia – chráni pred prenikaním vlhkosti, výskytom tepelných mostov, vznikom kondenzačných oblastí vnútri objektu.

 

Tesnosť konštrukcie – znižuje náklady na údržbu budovy, spotrebu energií a emisie CO2.

 

Akustika a ochrana proti hluku – spĺňa požiadavky hygieny práce a normalizované akustické požiadavky.

Nízka hmotnosť opláštenia nezvyšuje nároky na prierezy nosných konštrukcií, navyše určité úspory predstavuje skutočnosť, že nie je potrebné používať ťažké stavebné mechanizmy.

 

Bezpečnosť práce – štrukturálne bezpečné a čiastočne odolné voči poškodeniu.

 

Doplnkové prvky – klampiarske prvky, tesnenia a spojovacie prvky.

 

Trapézy

 

Trapézový plech tvorí tradičný komponent používaný na priemyselných objektoch, ale v súčasnosti stále viac aj na privátnych stavbách. To je možné prisúdiť ponuke trapézových plechov s farebnou povrchovou úpravou. Tá umožňuje výber a montáž plechov i na architektonicky nevšedné projekty.

Princíp používania trapézových plechov zostáva po niekoľkých rokoch nezmenený. Tu je možné jednoducho nadimenzovať na strechu či stenu. Vďaka svojmu tvaru dosahuje obvykle veľmi dobrú charakteristiku únosnosti.

Častým dôvodom pre ich použitie je práve tento priaznivý pomer medzi výkonom a cenou. Lakované plechy Lindab sa vyrábajú už s povrchovou úpravou.

Tvarovanie plechu prebieha s naneseným polyesterovým lakom. To dokladuje pružnosť a obecne priaznivé vlastnosti tejto technológie.

Vďaka tomu nie je potrebné plechy natierať alebo udržiavať.

 

  


pdfKatalóg lindab sendvičové panely

pdfKatalóg produktov lindab

pdfTrapezovy program Lindab

K ukladaniu nastavení a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Používaním webu súhlasíte s ich využitím.